برنامه یکی از رادیو های جمهوری اسلامی درباره همجنس گرایی

تاریخ نشر :

[ download ]

رادیو اینترنتی ایران صدا این برنامه را درباره همجنس گرایی ترتیب داده بود ولی کارشناس برخلاف انتظار مجری واقعیت ها را مطرح می کند.


برچسب‌ها: سیاست و جامعه