ازدواج رسمی همجنس گرایان

تاریخ نشر :

منبع : The Advocate
تصویر یک زوج همجنس گرا در آمریکا که رسما ازدواج کرده اند در حال جشن گرفتن رای دادگاهی در آمریکا که ممنوع کردن ازدواج همجنس گرایان را ناقض حقوق همجنس گرایان دانست

برچسب‌ها: فرهنگ و هنر