واکنش به تلاش برای حذف دوجنس گرایان از جامعه اقلیت های جنسی

تاریخ نشر :

1- کسانی که می گویند دوجنس گرایان را باید از جامعه LGBT حذف کرد و جنبش LGT به راه انداخت آیا سند و مدرکی دارند که خودشان دوجنس گرا نیستند؟ چه کسی می خواهد تعیین کند چه کسی دوجنس گرا است و چه کسی نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که فردا نیایند بگویند مثلا شخص من دوجنس گرا هستم؟ اگر فردا من نوعی حس کردم گرایش جنسی به جنس مخالف هم دارم تکلیف بنده چه می شود؟
2- چیزی که روشن است دوجنس گرایان بخشی از گرایش جنسی شان به سوی همجنس است، این باعث می شود که محدودیت ها و دشواری های موجود در این زمینه بین همجنس گرایان و دوجنس گرایان تقسیم شود. اگر شما یک زن یا مرد دوجنس گرا باشی و عاشق یک فرد همجنس خود شده باشی چه فرقی خواهد بود بین شما و یک همجنس گرا؟ در چنین شرایطی از نظر اجتماعی قانونی و غیره در وضعیت یک همجنس گرا خواهی بود. قسمتی از زندگی و احساسات دوجنس گرایان که مربوط می شود به رابطه با همجنس نقاط مشترک بسیاری با همجنس گرایان دارد.
3- وقتی شما دوجنس گرا بودن را تبدیل به یک تابو می کنید و سعی در بیرون راندن آنها دارید یکی از واکنش های طبیعی این خواهد بود که افراد دوجنس گرا بودن خود را پنهان کنند، هیچ فکر کرده اید که نتیجه این پنهان کاری چه می شود و چقدر طرف های مختلف ممکن است صدمه ببینند؟ این دقیقا وضعی را پیش می آورد که تابو بودن همجنس گرایی پیش آورد، افراد همجنس گرا ازدواج های مصلحتی می کردند و روابط مخفیانه با همجنس برقرار می کردند. حالا ما به جای درس گرفتن از اینکه این سیاست ها ره به جایی نمی برد می خواهیم این بی راهه را این دفعه در جهت دیگر پیش بگیریم؟
4- بعضی از دوجنس گرایان دربازه های زمانی متفاوت گرایش جنسی شان عمدتا یا کاملا معطوف به یک جنس می شود یعنی ممکن است برای مدتی فقط به همجنس گرایش داشته باشند و برای مدتی فقط به جنس مخالف، شما با قطبی کردن جامعه هویت جنسی این افراد را دچار بحران و سردرگمی می کنید و با هل دادن و فشار آوردن به افراد برای اینکه یا خود را همجنس گرا بنامند یا از جامعه همجنس گرایان اخراج شوند سبب خواهید شد که پدیده ای به وجود آید به نام "ex-gay" یا "همجنس گرایان سابق" که هم از نظر تئوریک و هم از نظر وجهه سیاسی اجتماعی مایه آبرو ریزی به زیان جامعه ما خواهد بود.

برچسب‌ها: جامعه اقلیت های جنسی