سپاس از شهره صولتی

تاریخ نشر :

خانم شهره صولتی خواننده مشهور ایرانی از معدود هنرمندانی بوده است که مواضع درست و اصولی و بینش روشن و عمیقی درباره همجنس گرایان داشته اند و از همه مهم تر این شجاعت و اراده قوی را داشته اند که علنا و به صورت عمومی دیگاه های مهربانانه خود را در این زمینه بیان کنند و از این طرق نقش بسیار مثبتی در بالابردن آگاهی جامعه درباره همجنس گرایان و همچنین امید و احساس مثبت دادن به همجنس گرایان داشته اند.
کمتر هنرمند مشهوری پیدا می شود که اینچنین با شجاعت خود را در مسائل بحث برانگیز دخالت دهد و حرف حق را بیان کند. از ایشان به خاطر تمام فعالیت های ارزشمند هنری و بخصوص برای پشتیبانی ایشان از همجنس گرایان بی اندازه سپاسگزارم و امیدوارم همواره همان طور که دل بسیاری از مردم را شاد نگه داشتند خودشان هم شاد و خرم باشند.

مقالات مرتبط : مصاحبه با شهره درباره همجنس گرایان

برچسب‌ها: سیاست و جامعه