شهر رنگ‌های ما

تاریخ نشر :

گروهی از افراد داوطلب امیدوار هستند شناخت مثبت از همجنس گرایان را در جامعه وسیع تری درشهر ونکوور کانادا شامل چینی ها ایرانی ها و پنجابی ها با یک کمپین جدید از پستر ها با نام « شهر رنگ‌های ما » افزایش دهند.

بنیانگذار این پروژه "Darren Ho" می گوید "هدف اصلی ما دسترسی به جوامع و گروه های فرهنگی دیگر بود، در کنار این هدف ما به جامعه همجنس گرایان دوجنس گرایان و تراجنسی ها نشان می دهیم که جامعه همجنس گرایان دوجنس گرایان و تراجنسی ها از بیش از یک فرهنگ و گروه تشکیل شده"

این گروه تا کنون شش پستر از هشت فرد چینی، ایرانی و پنجابی تهیه کرده، بر روی پستر ها نوشته هایی به زبان انگلیسی و همچنین زبان بومی آنها قرار دارد.

صفحه فیس بوک گروه : www.facebook.com/ourcityofcoloursپستر همجنس گرای ایرانیپستر همجنس گرایان 2پستر همجنس گرایان 3پستر همجنس گرایان 4پستر همجنس گرایان 5پستر همجنس گرایان 6

برچسب‌ها: فرهنگ و هنر