شادی امین : ایران بهشت ترنس سکشوال ها نیست بلکه جهنم همجنس گرایان است

تاریخ نشر :

[ download ]

ایران بهشت ترنس سکشوال ها نیست بلکه جهنم همجنس گرایان است. مصاحبه شادی امین با IRTV BERLIN ، سال 1388


برچسب‌ها: سیاست و جامعه