توهین یک ایرانی به نیل پاتریک هریس جنجال آفرید

تاریخ نشر :

نیل پاتریک هریس

داستان از اینجا شروع می شود که محمد رضوانپور در یک پیام خصوصی در فیسبوک از شناسه ای که به نام نیل پاتریک هریس بازیگر مشهور آمریکایی ایجاد شده می پرسد که آیا همجنس گرا است و پس از آنکه نیل جواب مثبت می دهد محمد رضوانپور شروع به هتاکی می کند. سپس این شناسه تصویر مکالمه را در فیسبوک خود قرارداده و نظر افراد را در این مورد جویا شده که موج واکنش ها را به همراه داشت. در این میان تعدادی از ایرانیان به خاطر این توهین از نیل پاتریک هریس عذر خواهی کرده اند و گروهی هم برای حمایت از او صفحه فیسبوک طرفداران ایرانی نیل پاتریک هریس را ایجاد کرده اند و به گزارش همین صفحه محمد رضوانپور اظهار ندامت کرده است.


برچسب‌ها: سیاست و جامعه