محمد خاتمی: اعدام درمان همجنس گرایی است

تاریخ نشر :

پرسش دانشجو از خاتمی : من متعجبم چرا حکومت ایران همجنس گرایان را اعدام می کند و شما فکر می کنید برای این مورد باید چه چیزی را در نظر گرفت؟

پاسخ خاتمی : مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است که اگر هم نباشه جامعه اصلا نمیتونه استقرار پیدا بکنه.


برچسب‌ها: سیاست و جامعه