عکس از یک زوج همجنس گرا مقابل دیوار برلین

تاریخ نشر :

عکاس : Steve Eason
یک زوج همجنس گرا در سال 1993 از مقابل یک نقاشی دیواری جنجالی بر روی دیوار برلین عبور می کنندو نقاشی دیواری Leonid Brezhnev یکی از سیاست مداران شوروی را نشان می دهد که در حال بوسیدن Erich Honecker یکی از سیاست مداران آلمان است.

برچسب‌ها: فرهنگ و هنر