محسن کدیور: مجازات ملوط / مفعول مطلقا قتل است

تاریخ نشر :

این مسئله دیگر از چهارچوب شخص آقای کدیور خارج شده، دولت ایالات متحده باید پاسخگو باشد که چطور فردی باید این امکان را در آن کشور پیدا کند که قتل همجنس گرایان را با این سرسختی پیگیر باشد.

منبع : وب سایت محسن کدیور

اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط

7 تیر 1392

پرسش: در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام فقط برای فرد مفعول در لواط در نظر گرفته شده، و فرد فاعل فقط در صورت احصان محکوم به اعدام می گردد. در صورتی که در قانون پیشین هم مفعول و هم فاعل محکوم به اعدام بودند. اکثر مراجع کنونی شیعه قائل به قرائت سابق بودند و هر دو را مستحق اعدام می دانند، و حتی آیت الله خمینی نیز قائل به اعدام هر دو بودند. حال پرسش آن است که چرا در قانون جدید قرائت اقلیت مراجع جایگزین قرائت اکثریت شده است؟

پاسخ: در مورد مجازات لائط/ فاعل قول مشهور در فقه امامیه قتل مطلقا و قول غیرمشهور قتل در صورت احصان و جلد در صورت عدم احصان است. مجازات ملوط / مفعول مطلقا قتل است. علت اختلاف روایات مختلف است. مجازات مفعول از فاعل شدیدتر است. در فقه اهل سنت مالکیه و حنابله (در اشهر روایتین احمد بن حنبل) قائل به وجوب رجم لائط مطلقا هستند. شافعیه قائل به وجوب رجم لائط محصن و جلد و تعزیر غیرمحصن است، ابوحنیفه تعزیر لوطی را کافی دانسته معتقد به قتل لائط نیست مطلقا.

از اسباب تغییر قانون مجازات اسلامی بی اطلاعم.

موفق باشید.

آقای کدیور پیش از این نیز همجنس گرایان را بیمار خوانده بود.

محسن کدیور در سال 1385 گفته بود «با صراحت می گويم مسلماني مطلقا همجنس گرائی را بر نمی تابد و از تمامي طرق موجه برای ريشه كن كردن اين انحراف تأسف بار از جوامع انسانی كوشش می كند.»

سالها بعد به همت نادره افشاری کمپینی به عنوان کمپین من همجنس گرا هستم برای اعتراض به گفته های آقای کدیور تشکیل شد.


برچسب‌ها: سیاست و جامعه