نایب امام زمان از واژه همجنس گرا استفاده کرد

تاریخ نشر :

منبع وبسایت رسمی خامنه ای

نایب امام زمان آیت الله سید علی خامنه ای رهبر انقلاب شیعی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ در دیدار اعضای مجلس خبرگان گفت:

بحران اخلاقی رو به افزایش در غرب همچون رواج پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی به‌خصوص در میان جوانان، متزلزل شدن بنیان خانواده، جهت‌گیری غلط در خصوص موضوع «زن» و زیر سؤال رفتن جدی جریانِ فمینیست، و ارزش شدن منکراتی همچون همجنس‌گرایی و ضد‌ارزش شدن مخالفت با منکرات، اولین عامل به چالش کشیده شدن مبانی «فکری و ارزشی» نظام غرب است.

این در حالی است که تا پیش از این ایشان از واژه همجنس باز برای اشاره به همجنس گرایان استفاده می کرد. این نشان می دهد فریاد همجنس گرایان به گوش آیت الله سید علی خامنه ای هم رسیده و هرچند ناخودآگاه سبب شده ایشان در کنار تمام حملات و فحاشی هایی که به همجنس گرایان کرده اند یک قدم به پیش بردارند!

از آنجا که همجنس گرا در خود واژه گرایش را جای داده نشان دهنده این است که همجنس گرایی فقط یک رفتار نیست و این چیزی است که امروز آیت الله سید علی خامنه ای خواسته یا ناخواسته به آن اعتراف می کند.

آیت الله خامنه ای از واژه همجنسگرا استفاده کرد

برچسب‌ها: سیاست و جامعه