حمله فرقه عرفان حلقه به همجنس گرایان

تاریخ نشر :

در وب سایت مرجع این فرقه زیر سر فصلی به نام سایمنتولوژی، همجنس گرایی به عنوان اختلال وجودی در انسان و تمایل غیر عادی دسته بندی شده.

محمد علی طاهری سرکرده این فرقه تا کنون سه بار بازداشت و زندانی شده.

محمد علی طاهریمحمد علی طاهری
منبع: وب سایت مرجع عرفان حلقه
طبقه بندی اختلالات وجودی انسان
و - تمایلات غیرعادی
مانند علایق و انزجار غیر عادی، تمایلات هم جنس گرایانه، تمایل به خودکشی، تمایل به خودآزاری، تمایل به دیگرآزاری

برچسب‌ها: سیاست و جامعه