همجنس گرا یعنی چه

تاریخ نشر :

همجنس گرا یعنی فردی که به جای جنس مخالف، تنها به همجنس خود گرایش جنسی و عاشقانه دارد. رابطه عاشقانه و جنسی به جنس مخالف برای فرد همجنس گرا لذت بخش نیست و حتی اگر درگیر این روابط شود از آن مانند دگرجنس گرایان لذت نمی برد.

برخی افراد دوجنس گرا هستند، به این معنی که رابطه جنسی و عاشقانه هم با همجنس برای آنها لذت بخش است و هم با جنس دیگر. درصد جمعیتی دوجنس گرایان بسیار بیشتر از همجنس گرایان است و تعداد زیادی از افراد جامعه به درجات مختلف به هر دو جنس گرایش دارند. گاهی افراد، بخصوص در دوران جوانی و قبل از اینکه به خود شناسی برسند ممکن است در تشخیص اینکه آیا همجنس گرا هستند یا دوجنس گرا و یا دگرجنس گرا دچار سردرگمی بشوند. این سردرگمی در صورتی که افراد دسترسی به اطلاعات درست و جامعه باز داشته باشند به مرور زمان برطرف می شود.

افراد همجنس گرا می توانند از هر طبقه اجتماعی و با هر ویژگی شخصیتی باشند و نمی توان نوع خاصی از رفتار و سبک زندگی را به عموم همجنس گرایان منتسب کرد. همجنس گرا بودن یک فرد لزوما به معنی متفاوت بودن او در بقیه جنبه های زندگی نیست. همجنس گرایان، مانند بقیه افراد، ممکن است مایل باشند با یک شریک زندگی همجنس به صورت دائم زندگی کنند یا مجرد بمانند.

برای خواندن تعریف دقیق واژه همجنس گرایی به این صفحه مراجعه کنید.