انقلاب اسلامی را محکوم می‌کنم

تاریخ نشر :

کارنامه چهل ساله حاکمیت اسلام در ایران، که خود را "جمهوری اسلامی ایران" نام داده، در همه زمینه ها، از جمله در رابطه با همجنس‌گرایان سیاه است.

وظیفه هر حکومتی، سامان دادن به زندگی شهروندان و تلاش برای بهروزی آنان است. حکومت اسلامی ایران نه تنها هیچ تلاشی برای برطرف کردن نابسامانی هایی که همجنس‌گرایان در زندگی خود با آن مواجه هستند انجام نداده است، بلکه خود مسبب تبعیض و ظلم بر علیه همجنس‌گرایان بوده. انقلاب اسلامی با مسدود کردن روند مدرن شدن جامعه، و مسدود کردن روند رشد تفکر انتقادی و گفتگوی آزاد میان اقشار جامعه، سبب شد هرگز اقلیت ها از جمله همجنس‌گرایان نتوانند حتی خود کوششی برای آگاهی رسانی اجتماعی و بهبود شرایط خود انجام دهند. وسایل ارتباط جمعی و سیستم آموزشی که پس از انقلاب کاملا اسلامی شده اند، مرتب بر علیه همجنس‌گرایان دروغ پراکنی می کنند و افکار عمومی را بر علیه همجنس‌گرایان سوق می دهند. قوانین مجازات اسلامی خطر اعدام را بر بالای سر همجنس‌گرایان قرار داده و همجنس‌گرایان را از برخورداری فرصت های برابر برای دسترسی به موقعیت های تحصیلی، شغلی، و حضور اجتماعی محروم کرده.

حکومت اسلامی باید نابود شود. از آنجا که بنیان های این حکومت در دینی بنا شده که خود را منسوب به موجودی خیالی به نام خدا می داند که فرمان هایش قابل بحث و تغییر نیست، هیچ امکانی برای اصلاح آن وجود ندارد. جایگزین مناسب، حکومتی است که بر پایه دانش زمینی، برابری انسان ها، حفظ حقوق اساسی انسان، و آزادی بیان بنا شده باشد.

نویسنده: فردریک پدرام


برچسب‌ها: سیاست و جامعه