یازدهمین بزرگداشت روز اقلیت های جنسی ایران خجسته باد

تاریخ نشر :

نخستین جمعه مرداد ماه ۱۳۹۹، مانند یازده سال گذشته، فرصتی خواهد بود برای بزرگداشت اقلیت‌های جنسی ایران.

تعیین یک روز خاص برای بزرگداشت اقلیت‌های جنسی فرصتی است برای به حرکت در آوردن و انرژی بخشیدن به فعالیت‌های اقلیت‌های جنسی و توجه خاص به مسائل ایران. این روز می تواند ابزاری باشد برای دادن حس خوب و حس تعلق داشتن و حس عامل بودن به اقلیت‌های جنسی.

در این روز می توانیم یک خط تبریک در رسانه های اجتماعی بنویسم، یا یک صفحه مطلب در مورد سرگذشت اقلیت های جنسی در سال گذشته بنویسیم، یا با دوستان جمع شویم و جشن بگیریم، یا همان گونه که بعضی دوستان شجاع تر نشانمان دادند، در خیابان با نماد‌ها و شعارهای اقلیت‌های جنسی تظاهرات راه بیندازیم، یا هر کار دیگری که مفید و ممکن می‌دانیم.

پیشاپیش نخستین جمعه مرداد ماه امسال و همه سالها را به همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و سایر اقلیت های جنسی خجسته باد می گویم. به امید روزهایی که بتوان با آزادی بیشتر بخصوص درون ایران این روز را جشن گرفت.


نویسنده: فردریک پدرام

برچسب‌ها: جامعه اقلیت های جنسی