دگرجنس‌گرایی چیست

تاریخ نشر :

دگرجنس‌گرایی داشتن گرایش جنسی و رمانتیک به جنس دیگر است. برای مثال، مردانی که به زنان گرایش جنسی و رمانتیک دارند و زنانی که به مردان گرایش جنسی و رمانتیک دارند، دگرجنس‌گرا هستند. دگرجنس‌گرایان بر خلاف همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان، افراد همجنس را از نظر جنسی و رمانتیک جذاب در نمی‌یابند.

دگرجنس‌گراییدگرجنس‌گرایی

حکومت شیعه ایران حق زنده بودن را تنها برای دگرجنس‌گرایان به رسمیت می شناسد، و سایر افراد را سزاوار مرگ می‌داند. دگرجنس‌گرایی توسط نهادهای حکومتی و مذهبی در ایران تبلیغ می‌شود. ولی تلاش برای تبلیغ هر گونه گرایش جنسی هیچ تاثیری بر تغییر و ترویج آن گرایش در جامعه نداشته و ندارد، زیرا گرایش جنسی یک پدیده مادرزادی است و با محرک های روانی تغییر نمی یابد.

بعضی واژه دگرجنس‌گرا را به اشتباه برای اشاره به تراجنسی ها بکار می برند. دگرجنس‌گرایی ربطی به هویت جنسی و تراجنسی بودن و فراید تغییر جنسیت ندارد.


نویسنده: فردریک پدرام

برچسب‌ها: دانستنیها