جمعه سوم مرداد ۱۳۹۹، یازدهیم سالروز اقلیت های جنسی

تاریخ نشر :

جمعه سوم مرداد ۱۳۹۹، برای یازدهمین بار روز اقلیت های جنسی را گرامی می داریم. در این روز به یاد بیاوریم که سرنوشت ما به هم گره خورده. به یاد بیاوریم که تنها نیستیم. به یاد بیاوریم که زندگی ما، مال ما است. به یاد بیاوریم که در زندگی عاملیت داشته باشیم. به یاد بیاوریم که من و تو به عنوان یک فرد دارای قدرت هستیم. به یاد بیاوریم که ما به عنوان جمعی که پیوند هایی با هم داریم، دارای قدرت هستیم. به یاد بیاوریم که تمام زندگی به ما دیکته نشده و ما نگارنده بخش بزرگی از زندگی خود هستیم. به یاد بیاوریم که ما نگارنده تاریخ هستیم.

روز اقلیت های جنسی خجسته باد.


نویسنده : فردریک پدرام

برچسب‌ها: جامعه اقلیت های جنسی