خوابیده اثری از گوستاو کوربه

تاریخ نشر :

این تابلو رنگ روغن اثر نقاش فرانسوری گوستاو کوربه، Le Sommeil (خوابیده) نام دارد. این تابلو که رابطه همجنس گرایانه دو زن را نمایش میدهد در سال 1866 کشیده شده ولی تا سال 1988 اجازه نمایش نداشته.

برچسب‌ها: فرهنگ و هنر