انجمن همجنس‌گرا - Terms of use

با عضو شدن در این انجمن شما باید موارد زیر را قبول کنید:

  • شما موظف به رعایت قوانین کشور های کانادا و ایالات متحده آمریکا در زمینه نشر مطالب هستید.
  • شما نمی توانید از این انجمن برای دوست یابی یا پیدا کردن شریک جنسی استفاده کنید.
  • شما نمی توانید تصاویری که تنها جنبه تحریک جنسی دارند و بر طبق قوانین کانادا دیدن آن برای افراد زیر 18 سال مجاز نیست را در این انجمن نمایش دهید.


Back to login screen