صفحه 1 از 1

برنامه افق از شبکه صدای آمریکا درباره اقلیت‌های جنسی

پست شده: Aug 29th, 2015, 17:26
از فردریک پدرام
برنامه افق از شبکه صدای آمریکا با عنوان "دگرباشی جنسی: مفاهیم و رسانه"
پیوند: https://www.youtube.com/watch?v=lfwaTidx13o