صفحه 1 از 1

خودشیفتگی از ۵ سالگی

پست شده: Jan 2nd, 2016, 15:31
از Narcissus
از ۵ سالگی میرفتم اتاق پذیرایی در رو قفل میکردم لخت میشدم کامل و از دیدن بدن لخت خود لذت میبردم آیا این دلیل بر همجنسگرایی است در ضمن من پسر هستم

Re: خودشیفتگی از ۵ سالگی

پست شده: Jan 27th, 2016, 21:01
از فردریک پدرام
از ۵ سالگی میرفتم اتاق پذیرایی در رو قفل میکردم لخت میشدم کامل و از دیدن بدن لخت خود لذت میبردم آیا این دلیل بر همجنسگرایی است

نه نیست. شما تنها هنگامی همجنس گرا هستی که گرایش جنسی و رمانتیک را تنها به همجنس داشته باشید.

Re: خودشیفتگی از ۵ سالگی

پست شده: Jul 13th, 2016, 14:19
از ashkanmarandi
ای کاش ی جایی مثل امریکا درسال یک بار برای ما همجنسگراهای ایرانی کارنوال ازاداری میگرفتن چون ما از سوری ها هم واجب تریم او از طرف دولتشون دارن فرار میکنن ما هم باید از دولت هم از مردم بدتر ازاون از پدر مادر فامیلا امنیت جانی نداریم .

Re: خودشیفتگی از ۵ سالگی

پست شده: Apr 4th, 2017, 15:04
از محمدعلی
همجنسگرا کسی هست که به جای جنس مخالف تمایل به جنس موافق داشته باشد