صفحه 1 از 1

فصل غریب همجنسگرایان

پست شده: Jul 14th, 2016, 05:40
از ashkanmarandi
ای کاش ی کشوری مثل امریکا مثل اسرایل درسال یک روزشونو کارنوال ازاداری برای ما همجنسگرایان ایرانی برگزار میکردن تا دنیا میفهمید چه ظلمی به ما میشه اگر تو سوریه ای ها از دست دولتشون فراری هستن ما از دست رژیم دیکتاتوری مردم پدر مادر همسایه فامیل و....فراری هستیم ی فکری به حال ما بکنن اینجا زندگی ازمرگ بدتره .