آگهی شماره 69535

نام
سعید
محل
تهران
تلفن
09303229782

فاطمه زهرا جرثومه فساد است.

سکستل.یکی نیست به یه فاعل کیر کلفت حال بده ابشو بیاره اینهمه مفعول میذارین یه دختر بهم زنگ بزنه ابمو بیاره؟شماها چه کاره اید؟حال تلفنی.ارضای تلفنی با خاروندن ویاایجادخارش بعد خاروندن وارضاشدن ازکمترین سن پسر تا25سالخ تمام ایران.عاشق کونم چطور عشقی؟عاشق مرحله به مرحله رونمایی از کون تا به لختی کامل میرسه وهرمرحله حال و عشق خودشو داره من وتمام کارها ورفتارای سکسیم تویادت میمونه وامکان نداره لذت حشرش تورو دوباره حتی اگه ازم بدتم بیاد سمت من نکشونه.البته امکان رفتار ناشایست وناراحت کننده از سمت من نیست شاید شما انجام بدین ازمن نه.کون میدین شق شقم

تاریخ نشر 16 Oct 2019

پاسخ‌ها

نام
ارش

خب بزنگ 09108292856


نام
رویا ٢۵ تهران۩ سکس تل سکس حض

رویا ٢۵ تهران۩ سکس تل سکس حضوری۩ ۰٩۲١۶٩۱٢۱۵٧

برای دوست یابی در hamjensgera.net عضو شوید.

پاسخ به آگهی