پرسش و پاسخ

تاریخ ویرایش :

جنسیت چیست ؟

جنسیت را میتوان به سه جزء تقسیم کرد :
1- جنسیت بیولوژیکی (زیست شناختی) / ظاهر نر یا ماده : Sex
2- هویت جنسی / احساس روانی زن یا مرد بودن : Sexual Identity
3- تمایل یا گرایش جنسی : Sexual Orientation
جنسیت بیولوژیکی
اشاره به جنسیت زیست شناختی انسان دارد که میتواند سه نوع «نر»، «ماده» و «خنثی / hermaphrodite» باشد . جنست زیست شناختی هنگام تولد نوزاد قابل تشخیص است .
هویت جنسی
جنسیتی است که فرد خود را با آن میشناسد برای مثال فرد خود را زن یا مرد درمی یابد ، در اکثر افراد هویت جنسی با جنسیت بیولوژیکی تطابق دارد ولی گاهی میان جنسیت بیولوژیکی و هویت جنسی تطابق وجود ندارد که در این مورد شخص از نظر ظاهری به یک جنس گماشه شده ولی هویت جنس دیگری را داراست یا از نقش جنسیتی که جامعه اش برای او تجویز کرده پیروی نمیکند که این افراد Transsexual (تراجنسیتی) نامیده میشوند. قبلا اشاره شد که سه نوع جنسیت بیولوژیکی وجود دارد اما شناختی که افراد از هویت جنسی خود دارند بسیار متنوع است ، دو هویت اصلی که هویت زنانه و مردانه است بسیار شناخته شده هستند ولی در این میان بعضی افراد شناخت دیگری از هویت جنسی خود دارند که نه هویت زنانه است و نه مردانه و گاهی تمام این هویت ها را با نام جنس سوم میشناسند .
گرایش جنسی
نشاندهنده جنسیتی است که فرد به آن گرایش جنسی و عاطفی دارد ، که خود به چند دسته تقسیم میشود :
- دگرجنس گرایی ، Heterosexuality : گرایش به جنس مخالف
- همجنسگرایی ، Homosexuality : گرایش به همجنس (همجنس زیست شناختی)
- دو جنس گرایی ، Bisexuality : گرایش به هر دو جنس
- Asexuality : عدم گرایش جنسی
باید توجه داشت که گرایش جنسی و هویت جنسی دو مفهوم جدا هستند و Transsexuality جزو این رده بندی قرار نمیگیرد

همجنسگرایی چیست ؟

همجنس گرایی نوعی گرایش جنسی است که فرد کشش پایدار جنسی به افراد همجنس خود داشته باشد. در طیف پیوسته گرایش جنسی که یک سوی آن گرایش مطلق به جنس مخالف و سوی دیگر آن گرایش مطلق به جنس موافق است همجنس گرایی وضعیتی است که فرد نزدیک به سوی گرایش مطلق به همجنس قرار گرفته باشد.

همجنسگرا کیست ؟

همجنس گرا فردی است که به صورت پایدار کشش احساسی، رمانتیک و جنسی را فقط نسبت به افراد همجنس خود داشته باشد.

چه چیزی فرد را همجنسگرا میکند ؟

همجنس گرا شدن در انسان پدیده ای با یک عامل نیست و برایند چندین عامل بر شکل گرفتن گرایش جنسی فرد اثر می گذارد، مهم ترین آنها زمینه ژنتیکی و شرایط محیطی جنین درون زهدان مادر است.

آیا همجنسگرایی یک بیماری است ؟

خیر ، سازمان های مربوط با بهداشت روانی اظهار کرده اند که همجنسگرایی یک ناهنجاری روانی نیست ، شرایط اجتماعی و نا امنی میتواند احساس سردرگمی و استرس در همجنسگرایان ایجاد کند که منجر به بالا رفتن خطر بروز بیماری های روانی در همجنسگرایان شود، صحبت کردن با دیگران در مورد اینکه چطور احساس میکنیم و پشت گرمی داشتن و مورد تائید بودن از سوی خانواده و جامعه می تواند این استرس ها را از بین میبرد. تا کنون تلاش ها نافرجام برای تغییر گرایش جنسی افراد همجنس گرا نتیجه ای جز بروز بیماری ها شدید روانی و احساس نارضایتی در طولانی مدت نداشته.

آیا یک همجنسگرا میتواند دگرجنسگرا شود ؟

گذشته از هر گرایشی انسانها میتوانند انتخاب کنند که چطور رفتار کنند و مثلا با تقلید از رفتار دیگران شخصیتی ساختگی را نمایش دهند ولی رفتار هایی که با گرایش فرد مطابقت نداشته باشد منجر به نابسامانی شدید روانی و عدم احساس خوشبختی در زندگی خواهد شد. همجنسگرایان نمیتوانند احساسات خود را تغییر دهند و نمیتوانند دگرجنس گرا شوند ولی میتوانند خلاف گرایش خود عمل کنند که البته این کار در طولانی مدت سبب مشکلات بسیار شدید روانی می شود.

آیا همجنسگرایی یک جرم است ؟

هر انسان مالک بدن و زندگی شخصی خویش است ، ستاندن اختیار تصمیم گیری در مورد مسائل شخصی از انسان پایمال کردن حقوق انسانی و جنایتی است قابل مقایسه با برده داری، انصاف نیست که درستورالعمل هایی که مالکیت انسان بر زندگی شخصی خود را از او میگیرند قانون نامید و افرادی که چنین دستورالعمل های غیر سازنده و ناعادلانه ای صادر می کنند خود مجرم هستند و باید مجازات شوند. شکی نیست که پایمال کردن تعهدات اخلاقی برای زندگی مشترک ، تجاوز جنسی ، رابطه جنسی با افراد نابالغ و خشونت جنسی چه با همجنس و چه با جنس مخالف پایمال کردن حقوق انسانی و جرم است.

برون آیی همجنس گرایان چیست ؟

آشکار سازی هویت و احساسات واقعی فرد همجنس گرا (مثلا برای خانواده یا اطرافیان) را برون آیی می گویند، این نام گذاری از این جهت انجام شده که به دلایلی همجنس گرایان گاهی مجبور هستند خود را سانسور کنند و یک شخصیت نمایشی از خود بسازند و شخصیت اصلی خود را در درون خود مخفی کنند.

چرا همجنس گرایان برون آیی می کنند ؟

بازی کردن نقش یک شخصیت نمایشی برای مدت طولانی بار روانی سنگینی را بر دوش فرد خواهد داشت و زندگی فردی و اجتماعی را دچار اختلال شدید خواهد کرد از این رو همجنس گرایان گاهی حاضر می شوند برای برون آیی هزینه سنگینی پرداخت کنند.