چطور بفهمید که همجنس گرا هستید؟

تاریخ ویرایش :

برای اینکه بدانید گرایش جنسی شما چیست نخست باید برای سه پرسش پاسخ روشنی داشته باشید:

پرسش (1) – جنسیت شما چیست؟ آیا خود را زن می دانید یا مرد یا هیچ کدام؟

پاسخ به این پرسش برای بعضی بسیار ساده و بدیهی و برای بعضی معمایی پیچیده است، اگر برای شما روشن است که خود را زن می دانید یا مرد، می توانید به پرس بعدی بروید.

بعضی افراد با اینکه با بدن مثلا زنانه متولد می شوند ولی روان کاملا مردانه دارند و خود را مرد می دانند، یا اگر بدن مردانه دارند خود را زن می دانند و روان زنانه دارند، به این افراد تراجنسی گفته می شود. برای فهمیدن اینکه آیا همجنس گرا هستید یا نه مهم این است که خود را زن می دانید یا مرد و روان زنانه دارید یا مردانه نه اینکه با چه بدنی متولد شده اید. اگر شما با بدن مثلا زنانه متولد شده اید ولی خود را مرد می دانید و نتیجتا دوست دارید با زنان به عنوان شریک جنسی و عاطفی رابطه برقرار کنید شما همجنس گرا نیستید زیرا چنین فردی با اینکه به ظاهر اندام زنانه دارد ولی در واقع یک مرد است پس جنس مخالف او می شود زن و اینکه چنین فردی با زنان رابطه داشته باشد نمی تواند همجنس گرایی محسوب شود.

برای بعضی دیگر مرد یا زن بودن خودشان، و یا کلا مفهوم مرد بودن و زدن بودن یک چیز مشخص نیست، بعضی افراد خود را جایی میان مرد بودن و زن بودن می بینند، برای بعضی اصلا این واژگان مفهومی ندارد. برای بعضی افراد مشخص است که چه هستند ولی واژه مرد و زن را بیان گر آنچه هستند نمی دانند، بعضی از این افراد خود را جنس سوم (یا جنس دیگر) می دانند، در این صورت اگر فردی که خود را عضو جنسیت خاصی می داند اگر به افراد مانند خود گرایش جنسی و عاطفی داشته باشد می تواند همجنس گرا باشد. اما برای افرادی که خود را عضو جنسیت خاصی نمی دانند مسئله پیچیده است و نمی توان به راحتی برچسب همجنس گرایی یا دگرجنس گرایی بر آنها چسباند.

پرسش (2) – آیا مایل هستید با افراد همجنس خودتان رابطه جنسی یا رابطه عاطفی/رمانتیک داشته باشید؟

آیا افراد همجنس شما (جنسیتی که خود را با آن می شناسید) برای شما از نظر جنسی جذاب هستند و از رابطه جنسی با همجنس خود لذت می برید؟ آیا مایلید با افراد همجنس خود روابط عاطفی/رمانتیک داشته باشید و یا شریک زندگی هم باشید؟، اگر پاسخ شما مثبت است یکی از شرایط مهم همجنس گرا بودن را دارید.

پاسخ این پرسش ها برای بعضی پیچیده است، بخصوص برای افراد نوجوان یا افرادی که تجربه جنسی با همجنس خود نداشته اند. ممکن است بعضی افراد خیال پردازی جنسی در مورد رابطه با همجنس داشته باشند ولی در عمل رابطه جنسی با همجنس اصلا برایشان لذت بخش نباشد یا ممکن است فردی فقط کنجکاوی برای تجربه روابط همجنس گرایانه داشته باشد و پس از تجربه کردن این روابط دیگر برایش جذابیتی نداشته باشد که در این صورت فرد همجنس گرا نیست.

پرسش (3) – آیا مایل هستید با افراد غیر همجنس خودتان رابطه جنسی یا رابطه عاطفی/رمانتیک داشته باشید؟

بعضی افراد از داشتن رابطه جنسی و عاطفی/رمانتیک هم با جنس مخالف و هم با جنس موافق لذت می برند، گرایش جنسی همه افراد جایی در میان گرایش مطلق به همجنس و گرایش مطلق به جنس مخالف قرار می گرید ولی اکثر افراد روی این نقطه مطلق قرار ندارند بلکه جایی در بین این دو نقطه قرار می گیرند، اگر شما نزدیک به گرایش مطلق به همجنس هستید و گرایش شما به جنس مخالف ناچیز است آخرین شرط همجنس گرا بودن را دارا هستید. اما اگر هم به همجنس خود هم به جنس مخالف خود گرایش دارید شما دوجنس گرا محسوب می شوید. بعضی از دوجنس گرایان در دوره هایی از زندگی گرایش بیشتر به همجنس و در دوره ای دیگر گرایش بیشتر به جنس مخالف پیدا می کنند، برای اینکه خود را همجنس گرا بدانید باید گرایش شما به همجنس و عدم گرایش یا گرایش ناچیز شما به جنس مخالف ثبات داشته باشد.

آیا همجنس گرا هستید؟

اگر پاسخ پرسش (1) برای شما روشن است، یعنی خود را زن یا مرد می دانید و اگر پاسخ به پرسش (2) مثبت است، یعنی به همجنس خود گرایش دارید و اگر پاسخ به پرسش (3) منفی است یعنی به جنس مخالف گرایش ندارید در این صورت شما سه شرط لازم برای همجنس گرا بودن را دارا هستید.

یک توصیه:

سعی نکنید دنبال اینکه چه هستید بگردید، بخصوص افراد نوجوان نیاز به زمان دارند تا گرایشات و هویت خود را کشف کنند. اینکه شما همجنس گرا هستید یا دوجنس گرا هستید یا دگر جنس گرا به مرور زمان برای شما روشن خواهد شد و اگر فکر خود را باز بگذارید روزی می رسد که می توانید راحت بگویید چه هستید و لازم نیست با تعاریف کلنجار بروید تا خودتان را پیدا کنید.