سبک زندگی

هویت همجنس‌گرای من

می‌خواهم بدانید زمانی که می‌گویم همجنس‌گرا هستم از چه سخن می‌گویم.

شخصیت همجنس گرای سریال «شاهان سان ست» را بیشتر بشناسید

رضا فرهان بر خلاف ظاهر غیر سنتی که دارد آشکارا همجنس گرا و یک مرد سنت گرا است که به دنبال یک شریک، یک خانواده و یک خانه آمریکایی است

اولین شخصیت تلویزیونی آشکارا همجنس گرای ایرانی

به عنوان يک همجنسگرا با خيلی از تابوهای جامعه ايرانی کلنجار رفته ام دليل اصلی که توافق کردم در اين سريال شرکت کنم اين بود که می خواستم خودم را نشان دهم

خبر مرگ دوستم در اثر ایدز به من رسید

امروز خبردار شدم که یکی از دوستان قدیمیم سال گذشته در اثر ایدز مرده

معجزه بی خدایی برای یک همجنس گرا

مهرداد یک همجنس گرا از تجربه رهایی از باور به خدا می گوید

پرچم رنگین کمان در ایران

همجنس گرای ایرانی در حال برافراشتن پرچم رنگین کمان در ایران

لطفا من را دستگیر کنید

آیا می توان نسبت به امنیت کاملا بی خیال بود و انتظار داشت همیشه روزگار بر وفق مراد باشد؟

توصیه هایی برای آشنایی های اینترنتی

همیشه برای یافتن چیزی که به دنبال آن هستید مجبورید در میان سایر چیز هایی که برای شما مطلوب نیستند جستجو کنید

درگیری خود را با خانواده مدیریت کنید

در یک جمله، درگیری خود با خانواده را به سمت درگیری کور فیزیکی ببرید.