فرهنگ و هنر

ترانه بعد از تو - کاری از شاهین نجفی

نخستین موزیک ویدئو فارسی که به صورت کاملا آشکار تم همجنس گرایی دارد

شهر رنگ‌های ما

پستر همجنس گرای ایرانی در میان پسترهای گروه کانادایی شهر رنگهای ما، کمپینی برای شناساندن گوناگونی در جامعه اقلیت های جنسی

ازدواج رسمی همجنس گرایان

تصویر یک زوج همجنس گرا در آمریکا که رسما ازدواج کرده اند در حال جشن گرفتن رای دادگاهی در آمریکا که ممنوع کردن ازدواج همجنس گرایان را ناقض حقوق همجنس گرایان دانست

خوابیده اثری از گوستاو کوربه

تابلو نقاشی خوابیده اثری از گوستاو کوربه در سال ۱۸۶۶ میلادی

عکس از یک زوج همجنس گرا مقابل دیوار برلین

یک زوج همجنس گرا در سال 1993 از مقابل یک نقاشی دیواری جنجالی بر روی دیوار برلین عبور می کنند