فیلم و سریال

Latter Days (روز های بعد)

یکی از زیبا ترین و خوش ساخت ترین فیلم ها، داستان روبرو شدن دو جوان بسیار متفاوت و بوجود آمدن عشقی عمیق و بازی های زندگی با این دو جوان.

لحظات عاشقانه از فیلم های همجنس گرایانه

گزیده ای از لحظات به یاد ماندی فیلم های همجنس گرایانه

Mulligans (فیلم شانس دوباره)

این فیلم تصویر خوبی از عمق احساسات یک مرد همجنس گرا که ازدواج کرده و همجنس گرا بودن خود را انکار کرده و مشکلات این افراد در زندگی خانوادگی نشان می دهد.