بازی‌های ویدئویی

نخستین تصویر از زوج های همجنس گرا در بازی The Sims 4

این تصویر که در توئیتر رسمی برزیلی الکترونیک آرت منتشر شده زوج های دگر جنس گرا، همجنس گرا و دوجنس گرا را همراه فرزندانشان و با لباس هایی که کنار هم شش رنگ رنگین کمان هستند نشان می دهد.

نخستین بازی کامپیوتری با شخصیت همجنس گرا

Moonmist که در سال 1986 منتشر شد احتمالا نخستین بازی کامپیوتری است که در آن یک شخصیت همجنس گرا حضور داشت.

Eternally Us (ما برای همیشه)

امبر و فییو دو دختر جوان هستند که در همان لحظات نخست بازی متوجه رابطه عمیق عاطفی بینشان می شوید، رابطه ای که امبر را وا می دارد در این بازی با تمام دشواری ها دنبال دوست گمشده خود بگردد.