گروه هومان با اچ آى وى و بيمارى ايدز آشنا شويم

از دانشنامه همجنس‌گرایان
پرش به: ناوبری، جستجو

توضیح: این مقاله در وب سایت گروه هومان منتشر شد.


با اچ . آى. وى و بيمارى ايدز آشنا شويم تا از گسترش آن جلوگيرى کنيم.

1- نگاهى گذرا به پيشينه تاريخى

در اواخر دهه هفتاد ميلادى، چند پزشک آمريکائى در نيويورک و سان فرانسيسکو متوجه مساله عجيب و غريبى شدند، به اينصورت که پسران جوان همجنسگرا دچار عوارضى ميشدند که با توجه به تناسب سن و سالشان، نميبايست دچار چنان عوارضى ميشدند. از جمله اين عوارض نوعى سرطان پوستى بنام " Kaposis Sarkom " بود که تا قبل از آن فقط نزد عدهاى معدود از مردان بسيار مسن و بيمار مشاهده ميشد. و يا نوعى ذاتالريه که سبب ساز آن ماد ه غيرمعمول Pneumocystis Carini ، بود. علائم اين عوارض با اختلال در سيستم دفاعى بدن اين جوانان همراه بود؛ به اين شکل که در خون آنها تعداد سلولهاى معروف به CD4 کاهش يافته و تعداد سلولهاى معروف به CD8 افزايش نشان ميداد. اين بيمارى که باعث فلج شدن سيستم دفاعى بدن ميشود ، ايدز نام گرفت.

AIDS= Acuired Immuno Deficiency Syndrom

همانطور که گفته شد، نخستين قربانيان اين بيمارى، مردان همجنسگرا و دوجنسگرا ( Bisexual ) بودند اما بزودى مشاهده شد که معتادان و بيماران هموفيلى ( کسانى که کمبود فاکتور انعقاد خون دارند) و همينطور عده معدودى دگرجنسگرا بخصوص در هائيتى هم به ويروس عامل ايدز مبتلا شدهاند. همينطور مشاهده شد که نشانههايى از عفونتهاى موذى و يا به اصطلاح فرصت طلب ( که بهنگام ضعف بدن ظاهر ميشوند) نيز نزد اين بيماران ديده ميشود. براى نخستين بار، در سال ١٩٨۴-١٩٨٣ پزشکان فرانسوى و بعد از مدتى پزشکان امريکايى به اين نتيجه رسيدند که عامل ايدز ويروسى است بنام اچ.آى.وى HIV . در اواسط دهه هشتاد ميلادى، ايدز به يک اپيدمى در آفريقا تبديل شد. بسيارى بر اين باورند که ويروس اچ.آى.وى. از آفريقا به هائيتى و از آنجا به آمريکا و ديگر نقاط جهان سرايت کرده است. عدهاى به اين نظريه شک دارند؛ اما مهم اينکه امروزه اين ويروس به تمام نقاط دنيا راه يافته و بايد مبارزهاى جهانى در جهت کنترل آن صورت بگيرد .

اين بيمارى برخلاف نظر بسيارى، مختص همجنسگراها ، معتادان و يا بيماران هموفيلى نيست. تجربه نشان ميدهد که آندسته از کشورهائى که ايدز را جدى گرفته، و اطلاعات درستى براى جلوگيرى از آن در اختيار شهروندان خود قرار ميدهند، بهتر توانستهاند آن را کنترل کرده و بدينوسيله به بهداشت و سلامت مردم خود خدمت کردهاند. مسئولين جمهورى اسلامى، تا مدتها اچ.آى.وى را بيمارى همجنسگرايان غربى ميدانستند و معتقد بودند که" کشور و امت اسلامى" آنها از آن معاف خواهند بود. تفکرى که نتيجه آن را امروز ميبينيم. اچ.آى.وى و ايدز به يک اپيدمى در ايران، بخصوص در زندانهاى ايران تبديل شده و مردم همچنان اطلاعات بسيار کمى از آن دارند. تا آنجا که به ما همجنسگرايان مربوط ميشود، ما بايد به مسئوليت خود عمل کرده و از گسترش اين بيمار ى مهلک و کشنده جلوگيرى کنيم. بهترين راه هم همانا شناخت و داشتن اطلاعات است و بس.

٢- اچ.آى .وى. چيست؟

آچ.آى.وى "HIV " ويروسى است که قبل از هر چيز به سلولهاى CD4 در بدن حمله کرده و آنها را از بين ميبرد. سلولهايى که براى سيستم دفاعى بدن حياتى هستند. اين سلولها ما را درمقابل ويروسها، باکتريها، قارچها و.... محافظت ميکنند. همانند هر ويروس ديگرى، اچ. آى. وى، نيازمند سلولهاى زندهاى است که ميزبان آنها باشند تا بر بستر اين " ميهماننوازى" قادر به رشد و تکثير باشد. سلولهاى CD4 از جمله اين سلولهاى ميزبان هستند. اچ.آى.وى وارد سلول شده و با هسته اصلى آن عجين ميشود و قادر است بعد از آن براى مدتى طولانى، بدون هيچ حرکت و يا فعاليتى، همانجا باقى نماند. اگر سلول ميزبان ، بدلائلى فعال شود، ويروس اچ.آى.وى هم فعال ميشود، به گونهاى که فعاليت و کااکرد سلول ميزبان را مختل ميکند. زمانى که سلول ميزبان به تکثير خود ميپردازد، ويروس اچ.آى.وى هم به همان تعداد تکثير ميشوند، درنتيجه در خون فرد مبتلا، مقدار زيادى از ويروسهاى اچ.آى.وى زاده ميشوند. اما تعداد آنها در افراد مختلف متفاوت است؛ يعنى از چند ميليون ويروس در يک ميلى ليتر خون گرفته تا آنقدر کم که قابل تشخيص نباشند. تعداد اين ويروسها در خون محکى براى شروع درمان ميباشد.

٣- چگونگى سرايت ويروس اچ.آى.وى به فرد

اچ.آى.وى ويروس حساسى است که در خارج از بدن بسرعت نابود ميشود. سرايت آن از فردى به فرد ديگر از راه انتقال خون، آميزش جنسى با فرد مبتلا بدون استفاده از کاپوت اسپرماتوزوئيد، واژن، از طريق مادر به فرزند (در دوره باردارى، هنگام زايمان و دوره شير دهى بوسيله شير مادر) ، سکس ازراه دهان( مانند مکيدن کير يک نفر و تماس اسپرم او با نقاط زخمى دهان) و همينطور از راه تزرتق آمپولهاى آلوده در رابطه با معتادان.

توجه کنيم که براى اينکه من نوعى اچ.آى.وى بگيرم، لازمه آن اين است که من با يک فرد حامل )مبتلا به( اي ن ويروس سکس بدون احتياط داشته باشم. سئوال اين است که چگونه بفهميم طرف داراى اين ويروس هست يا نيست. جواب سئوال بحث مفصلى است، اما خلاصه آن اين است که اولا بايد نگاه مردم و جامعه نسبت به مبتلايان به اين ويروس عوض شود و به آنها طورى نگاه کنيم که به هر بيمار ديگرى ، تا آنها جرات کنند " راز "خود را مطرح کنند؛ دوما، چون فعلا کمتر کسى مبتلا بودن خود را مطرح ميکند، در روابط جنسى خود هميشه از اين زاويه حرکت کنيم که طرف اچ.آى.وى دارد، اگر هردو طرف از اين زاويه حرکت کرده، احتياط لازم را بعمل آورده و از کاپوت استفاده کنند، خودبخود خطر سرايت را بمقدار زيادى کاهش دادهايم.

در رابطه با سرايت اچ.آى.وى در رو ابط جنسى ، استفاده از کاپوت بهترين و مطمئنترين شيوه براى جلوگيرى از ابتلا به آن است. کاپوت بطور صددرصد از سرايت ويروس جلوگيرى نميکند اما با توجه به نبود هيچ امکان ديگرى، کاپوت امکان سرايت را بمقدار زيادى کاهش ميدهد. درصد کسانى که در روابطجنسى خود از کاپوت استفاده نکرده و در نتيجه به اچ .آى.وى مبتلا شدهاند از ديگران بسيار بيشتر است.

اگر کسى حامل نوعى بيمارى مقاربتى و يا داراى زخمى بر آلت تناسلى خود باشد، امکان سرايت ويروس به بدن او هنگام آميزش با يک فرد مبتلا افزايش مىيابد.

خطر ابتلا به اچ.آى.وى در روابط همجنسگرايانه بيشتر از روابط غي رهمجنسگرايانه است. ( البته بستگى به عملکرد افراد هم دارد)، منتها هيچکسى فارغ از نوع گرايش جنسى که دارد، نبايد خطر را دست کم گرفته و سهل انگارى کند؛ بخصوص که در نزديکى جنسى زن و مرد، خطر ابتلا زن بيشتر است.

درمورد سکس دهانى، بايد يادآور شد که خطر انتقال ويروس در بوسههاى ساده لب گرفتن وجود ندارد، اما ويروس اچ.آى وى در بزاق دهان مشاهده شده( هرچند که بزاق دهان داراى ترکيباتى است که بر اى زندگى ويروس چندان مساعد نيستند) و چنانچه زخم يا خونريزى دهانى (هرچند کم) وجود داشته باشد، بوسههاى عميق زبان در دهان ممکن است باعث انتقال ويروس شوند. همچنين مکيدن کير طرف در صورت وجود زخم در دهان شما و يا آلت طرف مقابل و يا خوردن اسپرم او . بهترين کار اينکه از دخول اسپرم به دهان خود جلوگيرى کنيد. تماس دهان با کير طرف مقابل خطر زيادى ندارد، اما بشرطى که از ورود اسپرم بدهان خود پيشگيرى کنيم؛ از آلت تناسلى بسيارى از مردان، قبل از انزال، مايع لزجى ترشح ميشود که نزد فرد مبتلا، به اچ .آى.وى آغشته است.

بسيارى ازهمجنسگراها قبل از انجام هرعمل جنسى، بهمديگر اطلاع ميدهند که چه دوست دارند و چگونه رابطهاى ميخواهند. سعى کنيم چنين راستى و صداقتى را در روابط خود بکارگيريم. ليسيدن مقعد مرد عليرغم رعايت بهداشت کامل هم چندان بى خطر نيست. تمرکز ويروس اچ.آى.وى در ترشحات واژن زن بسيار ناچيز است. اما اگر در مواقع لي سيدن واژن زن، بهردليلى خون وارد دهان ليسنده شود( مثلا موقع قاعدگى)، درصد سرايت ويروس افزايش مىيابد.

براى اطلاعات بيشتر در مورد رعايت نکات ايمنى در روابط جنسى با د يگران به بخش انگليسى سايت هومان در اين باره مراجعه کنيد.