IRQO

از دانشنامه همجنس‌گرایان
پرش به: ناوبری، جستجو

IRanian Queer Organization

وب سایت سازمان

http://www.irqo.org

معرفی سازمان IRQO در سایت www.irqo.org

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی یک ارگان غیرانتفاعی است. هدف این سازمان حمایت از حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی ایرانی، روشنگری و توضیح دگرباشی جنسی، و نیز تلاش مستمر در راه جرم زدایی از همجنسگرایی در داخل ایران، و همپای جامعه ی دگرباشی جنسی جهانی، حمایت و همراهی از کسب حقوق بشری و شهروندی دگرباشان جنسی در جهان است. این سازمان در سال ۲۰۰۶ تشکیل شده و در سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده است. سازمان دگرباشان جنسی ایرانی معتقد است که دگرباشان جنسی ایرانی جامعه ای هستند چندصدا با باورها، مذهب ها، ملیت ها، جنسیت ها، هر کدام متعلق به طبقه ی اجتماعی و فرهنگی متفاوت، و در نهایت عضو جامعه ی بزرگ ایران.