عید صدا

از دانشنامه همجنس‌گرایان
پرش به: ناوبری، جستجو

بازتاب ها و دیدگاه ها درباره عید صدا

صفحه عید صدا در سایت degarbash.net

منبع

تاریخ نشر: 2011/08/14

تاریخچه ی عید صدا

نهم مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و دو بود که برای اولین بار گروهی از دگرباشان ایرانی تصمیم گرفتند که دور هم جمع شوند و در ارتباط با شرایطشان صحبت کنند. در حالی که همه ی آنها نگران امنیت و افشای هویتشان بودند قرار بر این شد که در یکی از اتاق های مجازی یاهو به صورت الکترونیکی ملاقات کنند. آنها این روز را عید صدا نام گذاشتند.

حدود پنجاه نفر در جلسه ی آن روز شرکت کرده و پس از آشنایی با یکدیگر در ارتباط با شرایط زندگی اجتماعی و یا حقوقی دگرباشان در ایران صحبت شد. نکته ی قابل اهمیت در ارتباط با گردهمایی روز عید صدا این بود که تعداد بسیاری از شرکت کنندگان از شناسه های غیر واقعی و مستعار استفاده می کردند. در آن روز کسی از میکروفن های اتاق گفتگو استفاده نکرد زیرا نگران دردسرها، تهدیدها و مجازات احتمالی ای بودند که در صورت شناخته شدن برای آن ها امکان پذیر بود و یا حداقل ترس از آن وجود داشت. بنابراین عید صدای آن سال در سکوت گذشت.

سه سال بعد در مهرماه هشتاد و پنج، آرشام پارسی دعوت شد تا صدای دوستان دگرباش اش که ناچار به سکوت شده بودند را در دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به گوش همگان برساند.

یک سال بعد، در دوم مهر ماه هشتاد و شش، محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا گفت: "ما در ایران همجنس باز مثل کشور شما نداریم" و باعث شد که دگرباشان ایرانی از خودشان بپرسند که پس ما و همه ی دوستانمان که محکوم به سکوت شده اند که هستیم؟ دگرباشان ایرانی در پاسخ این ادعا شروع کردند به مصاحبه کردن با رسانه های سراسری دنیا و در ارتباط با مشکلات دگرباشان در ایران سخن گفتند. و آن روزها واقعا عید صدا بود. هم اکنون، صدها نفر از دگرباشان ایرانی مایل هستند که یاد و خاطره ی آن روزها را گرامی بدارند و با صدایی رساتر از همیشه اعلام وجود کنند. پیشنهاد شده است که دوم تا نهم مهرماه سال هزار و سیصد و نود را به عنوان هفته ی عید صدای دگرباشان ایرانی نام گذاری کنیم و در حقیقت پیشنهادی بسیار خوب است.

بنابراین، ما از تمام دگرباشان ایرانی و حامیان آنها می خواهیم که عید صدا را به دوستان خود معرفی و برنامه هایی را برای حمایت از دگرباشان ایرانی تهیه ببینند.